Author - TheVoice

Mi-Voice MIC News

MALAYSIAN INDIAN CONGRESS’S MALACCA STATE 74TH CONVENTION

ம.இ.காவின் 74ஆவது மாநிலப் பேராளர் மாநாடு, மலாக்கா மாநிலத்தில் இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது. தேசியத் தலைவர் வரமுடியாத பட்சத்தில் முதலாவது மாநில மாநாட்டை...