Mi-Voice MIC News

MALAYSIAN INDIAN CONGRESS’S MALACCA STATE 74TH CONVENTION

ம.இ.காவின் 74ஆவது மாநிலப் பேராளர் மாநாடு, மலாக்கா மாநிலத்தில் இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது. தேசியத் தலைவர் வரமுடியாத பட்சத்தில் முதலாவது மாநில மாநாட்டை திறப்புரையாற்றி துவக்கி வைத்தேன்.

ம.இ.காவின் தேசிய உதவித் தலைவர்கள், மத்திய செயலவை உறுப்பினர்கள், மாநில ம.இ.கா பொறுப்பாளர்கள், கிளைத் தலைவர்கள், பொறுப்பாளர்கள் என அரங்கம் நிறைந்த கூட்டம்.

நிகழ்கால பிரச்சனைகளையும், எதிர்கால சவால்களையும் அறியாத இனம் தானாக அழியும் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். ஒட்டுமொத்த மலேசிய இந்தியரின் ஒற்றுமை சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிக்கு மிகமிக முக்கியமாகும்.