MIC KOTTU MURASU

MIC KOTTU MURASU


Kottu Murase Kottu Murase X2

Nandrendru Kottu Murase

Nanggal Athanai Perum Uyarvom X2

Kottu Murase Kottu Murase

Nandrendru Kottu Murase

Aayirahm Petham Marainthu X2

Naangaal Yaawarum Onraanom Yinnaal

Aayirahm Petham Marainthu

Naangaal Yaawarum Onraanom Yinnaal

Kottu Murase Kottu Murase

Nandrendru Kottu Murase

Maa Yee Kaa Ennum Kottai

Thannai Mathithey Uyarvom Endrum

Maa Yee Kaa Ennum Kottai

Thannai Mathithey Uyarvom Endrum

Saathanai Yaavum Seithuyarvom X2

Mannil Mannpurave Endrum Vazvom

Ondrendru Kottu Murase

Uyarvom Endru Kottu Murase

Nandrendru Kotu Murase

Vetri Paathaiyil Naam Eni Selvom

Ondrendru Kottu Murase

Uyarvom Endru Kottu Murase

Nandrendru Kotu Murase

Vetri Paathaiyil Naam Eni Selvom