Mi-Voice MIC News

Taklimat khas Pindaan Rang Undang-Undang (RUU) Perlembagaan (Pindaan) (No 3) 2022

Taklimat khas Pindaan Rang Undang-Undang (RUU) Perlembagaan (Pindaan) (No 3) 2022 bagi membolehkan undang-undang anti lompat parti dapat digubal serta pengehadan tempoh memegang jawatan Perdana Menteri kepada tidak lebih 10 tahun.

YB Datuk Seri M.Saravanan, Menteri Sumber Manusia merangkap Timbalan Presiden MIC, YB Senator Datuk T. Mohan, Naib Presiden MIC serta YB Senator Datuk Nelson bersama Ahli-Ahli Dewan Negara & Dewan Rakyat telah menyertai taklimat tersebut.