Mi-Voice MIC News

Soalan daripada YB Datuk Seri M Saravanan kepada Menteri Pendidikan

Soalan daripada YB Datuk Seri M Saravanan , minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan jumlah peruntukan yang diperuntukkan kepada sekolah-sekolah Tamil untuk Bajet 2023 dan menjelaskan sama ada Kementerian mempunyai perancangan untuk memberi bantuan khas atau meningkatkan jumlah bantuan sedia ada untuk pembangunan pendidikan Tamil di negara ini.

Jawapan yang diberi oleh YB Fadhlina Sidek Menteri Pendidikan adalah secara am.

Mohon Pihak Menteri untuk memberi data & jawapan terperinci dengan soalan yang dibangkitkan.

#SJKT #KementerianPendidikanMalaysia