Mi-Voice MIC News

Selamat Hari Wartawan Nasional

Selamat Hari Wartawan Nasional kepada wartawan dan pengamal media!

Terima kasih di atas sumbangan besar anda dalam menyampaikan dasar serta inisiatif kerajaan, hebahan maklumat & berita yang sahih, pantas dan dengan penuh integriti.

Suara Jelata, Aspirasi Negara.

#HAWANA2022