Mi-Voice MIC News

Pembinaan Sekolah Baharu SJKT Heawood, Sg Siput (Lesen Baharu) yang tebengkalai sejak 2016

TYT Tan Sri SA Vigneswaran, Utusan Khas YAB Perdana Menteri ke India dan Asia Selatan merangkap Presiden MIC telah meninjau Pembinaan Sekolah Baharu SJKT Heawood, Sg Siput (Lesen Baharu) yang tebengkalai sejak 2016. Saya telah berhubung dengan Menteri Pendidikan (KPM) untuk melantik kontraktor baru. Sebahagian bangunan yang telah 30% siap telah diroboh kerana masalah spesifikasi dan dibina baharu mengikut spesifikasi yang betul. Pembinaan sekolah ini dijangka siap pada Jun 2023.

#TSV
#TanSriSAVigneswaran
#PresidenMIC
#P062 #SungaiSiput
#JelajahKasihSungaiSiput
#MICLeads #MICCares