Selangor State Congress

Mr. M. Rajandran

Selangor State Chairman


OFFICE BEARERS

Deputy Chairman – Dr. S.Kumarasamy @Jeeva
Secretary – Dr. V. Selvaraj
Assistant Secretary – Dato’ Ibrahim Shah B Sahul Hamid
Information Officer – Mr. Muthukaruppan
Treasurer – Mr. Gopalakrishnan
Executive Secretary – Mr. M. Arumugam
Women Leader – Mrs. Karampal Kaur
Youth Leader – Mr. R. Sritharen
Putera Leader – Mr. M. Shasi Muniandy
Puteri Leader – Mrs. Hemalatha

Committee Member

Dato’ N. Muneandy

Dato’ S.M. Muthu

Dato’ S. Marthaveran

Mr. K. Balasundram

Mr. S. Murugavelu

Mr. P. Sugumaran

Mr. V. Gunalan

Mr. N. Soundarasan

Mr. K. Tharmalingam

Mr. S. Subramaniam

Mr. V. Thiyagarajan

Mr. Palanisamy

Mr. K. Gopala Krishnan

Mr. V. Tamilchelvan

Mr. P. Gopal

Mr. S. Pitchai

Mr. C. Muthuvelu

Mr. K Nadarajan

Mr. M. Batumalay

Mr. T.M Selvam

Mr. M. Arumugam

Mr. Solai Baskaran

Mr. M. Ravinder

Mr. N. Sivanyanam

Datuk Shankar Raj Ayyengar